Toprağa Kuvvet

Ürüne Bereket

Doğaya Saygı

Organik Gübre Nedir?

Bitkilerin beslenebilmesi için gerekli minarelleri bünyesinde bulunduran ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyerek bitkilerin topraktan daha kolay beslenmesini sağlayan maddeye gübre adı verilir. Hayvan atıklarından, fosillerden ve benzer doğal yollarla oluşan gübreye organik gübre denir.Organik Maddenin Önemi

Tarım yapılan topraklarda Organik Maddenin %3 - %5 arasında olması gerekir ancak yapılan analizlerde bu oran %1'in altına kadar düşmekte bu durumda toprağın su tutma kapasitesini , atılan kimyasal gübrelerin bitkiye faydasında azalmalara neden olmaktadır.Organik madde toprağın deposudur.Azot organik maddeye tutunur.Organik madde toprakta parçalanırken çıkan karbonmonoksit gazı toprakta biriken fosforun bitkiler tarafından alınır duruma gelmesine neden olur ve bundan dolayı organik maddenin toprak için önemi çok büyüktür. Topraktaki organik maddenin eksikliğini gidermek için dışardan eklenen leonardit,hayvan gübresi,organik materyal içeren gübreler bu eksikliği gidermeye yardımcıdır.Organomineral Gübre Nedir?

Organik materyallerin kimyasal bitki besin elementleri ile karışım yapılarak elde edilen ürüne Organomineral Gübre denir.


Organomineral Gübrenin Önemi

Kimyasal bitki besin elementleri bir organik maddeye bağlanarak toprağa verildiğinde bitkiler gerekli besin elementlerini topraktan daha rahat alırlar ve böylece verim artışı sağlanır,gereksiz yere fazla gübre atılmamış olur,toprak kirletilmez,çevreye daha az zarar verilmiş olunur.Tamcı Gübre; Türk tarımına 2002'den beri hümik asit,sıvı organik gübre,organik toprak düzenleyici,organomineral gübre,ph düzenleyici,kalsiyum gübre gibi özel ürünler üreterek hizmet etmektedir.

Tamcı Gübre

Altimot+ | Sıvı Organik Gübre

Tam Orgline | Sıvı Organik Gübre

Organominline-NP | Sıvı Organomineral Gübre

Biolife | Organik Toprak Düzenleyici

Tam Humate Plus | Hümik Asit

Tamcal-16 | Kalsiyum Gübre

Descaling-S | Ph Düzenleyici - Kireç Çözücü - Damlama Açıcı Solüsyon