EC-Fertilizer | Kimyasal Gübre

Kimyasal Gübre

Bitkilerin ihtiyacı olan ve toprakta eksikliği bilinen bitki besin elementlerini kimyasal yollarla elde edilen mamüle kimyasal gübre denir. Toprağa verilip ürünlere atılıp uygulanmasına da kimyasal gübreleme denir. Kimyasal gübreler tekli ürünler (azot,fosfor) olduğu gibi kompoze gübreler olarak üretilmektedir. İz element olarak üretilen kimyevi gübreler de bulunmaktadır. Bu ürünler arasında kalsiyum eksikliğini gidermek için bizim de çiftçiye sunduğumuz kalsiyum noksanlığına çözüm amacı ile gübrelemede kullanılan TAMCAL 16 ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürün belli oranda bor bulundurmasından dolayı kalisyum ile birlikte bor noksanlığınada çözüm olmaktadır. Kalsiyum çatlama ve bozulmalardaki en büyük etkendir.