Sıvı Fosfor & Taban Gübresi | Organomineral Gübre

instagram   instagram   instagram   instagram

Organominline-NP

Bitkilerin makro ve mikro besin element ihtiyaçlarına yönelik olup toprak ve yapraktan uygulanabilen bu ürün taban gübresi ve baş gübre işlevi görür.
Besin elementlerini bitkiye sağlamanın yanı sıra toprağın fiziksel özelliklerine de olumlu katkılar yapar. Böylece besinlerin bitki tarafından daha etkin alınmasını sağlar.
Uzun dönemli kullanımlara bağlı olarak toprak kalite indeksinde sağladığı dolaylı etkiler sayesinde bitki gelişimi ve ürün kalitesinde de iyileşmeler görülür.
Bünyesindeki besin elementlerinin etkin alınmasını sağlayacak doğal şelatlı içerikler sayesinde yıkanmaya bağlı kayıpları azaltır.

Organominline-NP ayrıca yetiştiricilik süresince görülebilecek
besin eksikliğine bağlı verim kaybına yapraktan uygulamayla anında müdahale’yi sağlar.

15 Günde bir 20 LT sıvı püskürtücüyle uygulama için yarım su bardağı (50 CC) yapraktan gübreleme yapılır. Damla sulama ve yapraktan kullanımla Bahçe, süs bitkileri ve toprakta yetişen her tür çeşit ürün için formülize edilmiştir. Toprağın organik maddesini, fosfor(taban gübre) ihtiyacını giderir. Organominline özel bir gübre olup bitkilerin sağlıklı gelişimlerini sağlayabilmesi ve gelişime yatması için kullanılır ve etkili bir yöntemidir. Ayrıca bu ürün bir sıvı organomineral gübredir.

 • Garanti Edilen İçerik
 • W / W
 • Organik Madde
 • 20
 • Toplam Azot (N)
 • 5
 • Üre Azotu (N)
 • Amonyum Azotu (N)
 • 3,0
 • 2,0
 • Suda Çözünür Magenzyum Oksit (MgO)
 • 2,0
 • Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5)
 • 20
 • Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
 • 20
 • Suda Çözünür Çinko(Zn)
 • 1,5
 • pH
 • 1,5 – 3,5

Önerilen Kullanım ve Dozları

BİTKİ ÇEŞİDİUYGULAMA ZAMANIDOZU
NARENCİYE-ELMA-ARMUT-
ÜZÜM-ZEYTİN-KAYISI-ŞEFTALİ-
KİRAZ-ERİK
Çiçeklenme dönemine kadar 2 veya 3 uygulama
Meyvelerin Gelişme Döneminde her sulamada
Yapraktan uygulama
4-5 kg/dekar
2-3 kg/dekar
200-250 gr/100 lt su
MUZ
Gelişme döneminde
Doğumdan yaklaşık 1 ay önce
Doğumdan sonra
1-2 kg/dekar
3-5 kg/dekar
2-5 kg/dekar
ÇİLEK
Gelişme döneminde
Çiçeklenme dönemi öncesi
Yapraktan uygulama
1-2 kg/dekar
3-5 kg/dekar
100-250 gr/dekar
DOMATES-PATLICAN
SALATALIK-BİBER-FASULYE
Dikimden çiçekleninceye kadar Meyve oluşumundan hasada kadar Hasat döneminde

1-2 kg/dekar
3-5 kg/dekar
100-250 gr/dekar
AÇIK TARLA BİTKİLERİ
Ekimden önce
Gelişme döneminde
Verim döneminde
2 kg/dekar
2-3 kg/dekar
3-5 kg/dekar
PATATES-SOĞAN- YER FISTIĞI
Ekimden önce
Gelime döneminde
Yumru oluşumu başladığı dönemde
2 kg/dekar
2-3 kg/dekar
3-5 kg/dekar
KARPUZ-KAVUN
Ekimden önce gelişme döneminde
Her sulamada
Yapraktan uygulama
2 kg/dekar
2-3 kg/dekar
100-250 gr/100 lt su
ÇİÇEK VE SÜS BİTKİLERİHer sulamada10 cc/1 lt su

Organik materyallerin kimyasal bitki besin elementleri ile karışım yapılarak elde edilen ürüne Organomineral Gübre denir. Kimyasal bitki besin elementleri bir organik maddeye bağlanarak toprağa verildiğinde bitkiler gerekli besin elementlerini topraktan daha rahat alırlar ve böylece verim artışı sağlanır, gereksiz yere fazla gübre atılmamış olur, toprak kirletilmez, çevreye daha az zarar verilmiş olunur. Organik materyal ile belli orandaki azotun karışımıyla azotlu organomineral gübre elde edilir. Elde edilen bu tür mamüle organomineral azotlu gübre denir. Organik materyal ile belli miktardaki fosfor hammaddesinin fiziksel ve kimyasal karışımı sonucu oluşan mamüle organomineral fosforlu gübre denir. Organik materyal ile belli orandaki potasın karışımıyla potaslı organomineral gübre elde edilir. Elde edilen bu tür mamüle organomineral potaslı gübre denir. Organik materyalin belli oranlarda azotlu fosforlu potaslı veya azotlu fosforlu veya azotlu potaslı mamüllere fiziksel ve kimyasal karışımı sonucu elde edilen ürüne 2li veya 3lü Organomineral gübre denir ayrıca organik materyal ile iz elementlerde fiziksel ve kimyasal karışıma tabi tutulduğunda iz elementli organomineral gübreler elde edilir. Organomineral gübreler kullanımı açısından karışımlar kimyasal formülasyonu ile istenilen verim ve kaliteye yönelik eksiği giderir. Çiftçi için kullanım ve ekonomik olarak başvuracağı yeni nesil ürünlerdir. Bu tür yeni nesil ürünlerin kullanımını sağlayan damlama sulama sistemleri iş gücü açısından arazide istenmeyen makine trafiğini azaltmak açısından iyi bir çözümdür. Kimyasal gübrelerin arazide atımı ve dağıtımı neticesinde ulaştırma maliyetleri düşer ve ekonomik katkıya destek olur. Organomineral gübrenin her alanda kullanılabilir bir ürün olmasını sağlar ve ORGANOMIN LINE NP ürünümüz bu amaçla çiftçi için taban gübresi olarak kullanılabilir ayrıca yaprak gübresi olarak da kullanılabilmektedir. Ürünlerimizin kullanımı sonrasında bitkide gözle görülür bitki sağlığı ve kaliteli ürün alımı görülmektedir.