Organomineral Sıvı Gübre

Organomineral Gübre

Organik materyallerin kimyasal bitki besin elementleri ile karışım yapılarak elde edilen ürüne Organomineral Gübre denir. Kimyasal bitki besin elementleri bir organik maddeye bağlanarak toprağa verildiğinde bitkiler gerekli besin elementlerini topraktan daha rahat alırlar ve böylece verim artışı sağlanır, gereksiz yere fazla gübre atılmamış olur, toprak kirletilmez, çevreye daha az zarar verilmiş olunur. Organik materyal ile belli orandaki azotun karışımıyla azotlu organomineral gübre elde edilir. Elde edilen bu tür mamüle organomineral azotlu gübre denir. Organik materyal ile belli miktardaki fosfor hammaddesinin fiziksel ve kimyasal karışımı sonucu oluşan mamüle organomineral fosforlu gübre denir. Organik materyal ile belli orandaki potasın karışımıyla potaslı organomineral gübre elde edilir. Elde edilen bu tür mamüle organomineral potaslı gübre denir. Organik materyalin belli oranlarda azotlu fosforlu potaslı veya azotlu fosforlu veya azotlu potaslı mamüllere fiziksel ve kimyasal karışımı sonucu elde edilen ürüne 2li veya 3lü Organomineral gübre denir ayrıca organik materyal ile iz elementlerde fiziksel ve kimyasal karışıma tabi tutulduğunda iz elementli organomineral gübreler elde edilir. Organomineral gübreler kullanımı açısından karışımlar kimyasal formülasyonu ile istenilen verim ve kaliteye yönelik eksiği giderir. Çiftçi için kullanım ve ekonomik olarak başvuracağı yeni nesil ürünlerdir. Bu tür yeni nesil ürünlerin kullanımını sağlayan damlama sulama sistemleri iş gücü açısından arazide istenmeyen makine trafiğini azaltmak açısından iyi bir çözümdür. Kimyasal gübrelerin arazide atımı ve dağıtımı neticesinde ulaştırma maliyetleri düşer ve ekonomik katkıya destek olur. Organomineral gübrenin her alanda kullanılabilir bir ürün olmasını sağlar ve ORGANOMIN LINE NP ürünümüz bu amaçla çiftçi için taban gübresi olarak kullanılabilir ayrıca yaprak gübresi olarak da kullanılabilmektedir. Ürünlerimizin kullanımı sonrasında bitkide gözle görülür bitki sağlığı ve kaliteli ürün alımı görülmektedir.