Hakkımızda

Hakkımızda

Tamcı Gübre, organik gübre üretim hizmetine 2002 yılında Adana / Yüreğir’de başladı. Çağın gerekliliklerine ayak uydurmayı, gelişimi ve kaliteyi ilke edinmiş kuruluşumuz çalışmalarını Adana / Sarıçam’da sürdürmektedir.  Ziraat alanında inovasyonları yakından takip ederek sektörünün öncüsü olma rolünü korumayı amaçlarken hem verimlilik odaklı hem de çevre sağlığını ön planda tutan bir duruş sergilemektedir.
Tamcı Gübre, organik gübre üretimi konusunda ar-ge çalışmalarını yüksek teknoloji kullanarak sürdürmektedir. Kimyasal gübreler ve tarım ilaçları sebebi ile tarım yapılan toprakların kirlenmesi çevre sağlığı açısından riskli boyutlara ulaşmıştır.
Sahip olduğu misyon çerçevesinde üretim kalitesini her geçen gün arttıran kuruluşumuz, Türk çiftçisine, ziraate, toprağa ve çevre sağlığına hizmet etmektedir.
Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimsemiş kuruluşumuz Tamcı Gübre müşterileri ile her daim yakın temas halinde çalışarak onların ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu doğrultuda çözümler üretmek için uğraş vermektedir. Bir dizi Ar-Ge çalışması, müşterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve üzerinde çalışılması neticesinde kalitesi yüksek organik gübrelerin üretimi mümkün olmuştur. Söz konusu gübrelerin kullanımı sonucu elde edilen verim artışı, topraktaki besin değerlerinin yükselişi, bitki büyümesinin hızlanması gibi sonuçlara bağlı olarak artan müşteri memnuniyeti, talep artışlarını beraberinde getirmiştir.
Kuruluşumuz doğaya, insana saygıyı. Çiftçiyi desteklemeyi ve bu bağlamda verimliliği yüksek tarım yapabilmenin yolunu açmak için organik gübre üretimi ve metodları ile ürünler eklemektedir. Bütün bu ilkelerin ışığında Tamcı Gübre sektörde kendisini yeniliğin, gelişimin, doğruluğun ve kalitenin odağı olarak konumlandırmaktadır.