Sıvı Organik Gübre

Sıvı Organik Gübre

Bitkilerin beslenebilmesi için gerekli mineralleri bünyesinde bulunduran ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyerek bitkilerin topraktan daha kolay beslenmesini sağlayan maddeye gübre adı verilir. Hayvan atıklarından, fosillerden ve benzer doğal yollarla oluşan gübreye organik gübre denir. Organik materyaller toprakta depo görevi görürler yani ihtiyaç duyulan besin elementlerini içinde bulundurmaktadır. Organik materyallerin bu işlevi ile bitki besin elementlerini topraktan direkt olarak alır. Ürün kalitesi ve yüksek verime zemin hazırlanır. Türkiye topraklarının en büyük sorunu organik madde yoksunluğu ve topraktaki aşırı kireç, fazla kimyasal kullanımı sonucu toprağın tuzlulaşması ve pH dengesi bozulmuştur. Ekim sonrasında ve öncesinde organik materyal kullanmanın verime ve kaliteye katkısı büyüktür. Organik maddenin parçalanması süresince ortaya karbondioksit çıkar. Karbondioksitin en büyük özelliği suda erimeyen kalsiyum karbonatı parçalayıp, suda erir forma yani kalsiyum bikarbonata dönüştürür. Organik maddenin parçalanması sırasında ayrıca karbonik asit çıkar. Karbonik asit suda erimeyen fosfat formlarını eritir ve alıma sebep olur. Bu durumda bitkiler topraktaki alınamayan fosfor ve organik materyalleri rahat bir şekilde alır, verime ve kaliteye katkıda bulunur. Organik materyaller türev ürünler olarak değişik sanayii ürünlerinden temin edilip ürün haline getirilir. Organik gübre her alanda kullanabilir ürünler kategorisindedir. Bu ürünlerle elde edilecek fayda yadsınamaz. Organik gübre olarak TAM ORGLİNE, ALTİMOT+ ürünlerimiz çiftçi için organik madde oranlarıyla çeşit olarak en iyileridir. Uzun süren AR-GE çalışmaları ve çiftçiden alınan dönütler neticesinde özel olarak üretilmiştir. Ürünlerimizin kullanımı sonrasında bitkide gözle görülür bitki sağlığı ve kaliteli ürün alımı görülmektedir.