Tarımın Tarihteki Gelişimi

Tarımın Tarihteki Gelişimi

Tarımın Tarihteki Gelişimi

Tarım, diğer adıyla ziraat, üretimin yapılması ve üretimi yapılan bitkisel ürünlerin kalite değerlerinin arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra tarım içerisinde ürünlerin en iyi koşullarda muhafaza edilmesi ve işlenip değerlendirilmesi de yer alır. Sonuç olarak da elde edilen ürünün pazarlanmasına kadar uzanan süreç tarımın bir bütün olarak ele alınmasıdır. Tarımın geçmişi de sanıldığından çok daha uzundur. İnsanlar, 10.000 yıl öncesinde de tarımsal faaliyet göstermişlerdir. İlk tarımsal faaliyetlerin çevreye yayılması zamanla tüm dünyanın tarımdan haberdar olmasını sağlamıştır. Bu aşamada toplumların birbirini etkilemesi ve kültürel etkileşimlerin rolü de büyüktür.
Tarım bir devrin, göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmesine neden olmuştur. Hatta bu sayede tarımla beraber şimdiki yerleşik düzenin temellerinin atıldığı da söylenebilir. Topluluklar, önce küçük yerleşik grupları sonra da devletleri oluşturmuştur. Bu da tarımsal faaliyetlerin tümünün ne kadar eski olmasına bakılmaksızın sürekli gelişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle tarımsal yöntemlerin gelişimi son dönemlerde çok daha büyük bir fark yaratmaktadır.

Antik Çağda Tarımın Yeri

Tarımın ve tarımsal faaliyetlerin ilk örneklerinin yer aldığı dönem antik çağlardır. Antik çağ içerisinde toplayıcılık ve avcılık yerini yerleşik yaşama ve Bereketli Hilal’e bırakmıştır. Bu tarz ilk örneklere rastlanmasının yanı sıra zamanla başka bölgelerde de tarımın yapıldığı gözlenmektedir. Özellikle Çin’de ve diğer Asya ülkelerinde tarıma yer verilmeye başlanmıştır. Ancak tarımsal çalışmalar, farklı yöntemlerle ele alınmıştır. Ama en yoğun olarak gözlemlenen tarım çalışmaları Nil Nehri’nin çevresindedir. Tarımsal verilere de en eski olarak M.Ö. 13500 zamanlarından kalma aletlerle ulaşılmıştır. Genel olarak diğer elde edilen kalıntılar da arpa, keten, buğday gibi tarım ürünleridir.
Antik çağda söz konusu olan tarımın da aslında doğanın kendiliğinden sunduğu bitkisel besinlerin toprakla buluşmasıyla başlamıştır. Bunun için de özellikle mağara önlerine düşen tohumlardan esinlenildiği düşünülmektedir. Böylelikle toprağın bereketini keşfeden insanlık, yiyecek aramak yerine istedikleri zaman ulaşabilmeyi seçmiştir. Elbette bu durum tüm dünya için aynı anda gerçekleşmemiştir. Nasıl ki yeni dönemde tarımsal gelişim belirli bir sıraya göre işleniyor, ilk tarım da zamanla ve bölge bölge öğrenilmiştir. Öncelikle Anadolu’da görünen tarım sonralara doğru Doğu’da, Hindistan’da gözlemlenmiştir. Hatta tarımsal çalışmalar içerisinde dönemin şartlarına uygun ilkel yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir.

Orta Çağlarda Tarımın Yeri

Orta çağda tarımsal faaliyetlerin daha iyi bir yere sahip olmasının en büyük nedeni İslam dünyasının daha iyi bir yere sahip olmasıdır. İslami inanışlar, toplulukların tarımsal faaliyetlerle uğraşmasına ve hayvancılığı geliştirmesini sağlamıştır. Dönemin şartları ve yapılan gelişim çalışmaları, tarımın artmasına destek olmuştur. Yeni nesil tekniklerin dönenmesi, üretimin daha fonksiyonel olmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca sulama konusundaki eksikliklerin de önüne geçmeye çalışmıştır. Bunun için su değirmenlerinden destek alınmış ve kuraklık sorunlarıyla baş edilmiştir. Elbette tarımsal gelişimin antik çağ, orta çağ gibi ayrılmasının yanında dönem içerisinde de ayrılıkları gözlenmiştir. Özellikle Kavimler Göçü sonrası bu durum için örnek gösterilebilir. Kavimler göçü sonrasında, besin ihtiyacına karşılık olarak daha büyük bir alan tarıma elverişli hale getirilmiştir. Arazilerin büyümesi, alanın sürülebilmesi için bir destek ihtiyacı doğurmuştur. Bunun için de öküzlerden yardım alınmıştır. Hatta nadasa bırakma işlemleri o dönemlerde de bulunmaktadır.
Belirli bir dönem sonrası için açık tarla sisteminin kullanıldığı bilinmektedir. Tarlalarda eğimli yamaçlarda yer almaktadır. Bu sayede sulama işlemleri daha kolay bir şekilde sürdürülmüştür. Tarım, insanların hem kendilerini doyurabilmeleri hem de ailelerini geçindirebilmeleri için önemli bir faaliyet halini almıştır. Hatta bu dönemlerde tarımsal faaliyetler iş bölümü ile beraber sürdürülmüştür. Bu sayede el aletleriyle, zahmetlice yapılan işler daha hızlı bitirilmiştir. Yine de söz konusu hız verimin düşmesine engel olamamıştır. Özellikle dönemin veba salgınlarından sonrasında tarım daha farklı bir boyuta atlamıştır. Artık tarım, ticari faaliyetler için yapılmaya başlanmıştır. İlk tarımsal pazarların Avrupa kentlerinde kurulduğu bilinmektedir.

Tarımda Yeni Dönem Faaliyetleri

Tarımdaki ilkelliğin bir kenara bırakılması uzun bir dönem sürmüştür. Ancak yine de tarımda beklenen gelişimler birbirini takip etmiş ve engellerin üstesinden gelinmiştir. Batı dünyasında yaşanan devrim, nadas sisteminin de ortadan kalkmasına destek olmuştur. Bu durum da şalgam ve üçgül üretiminden kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Şalgam sadece hayvanların gelişimi ve çoğalması için değil tarım için de oldukça önemli bir yer edinmiştir. Çünkü tarım için ihtiyaç duyulan gübrenin elde edilmesini kolaylaştırmıştır.
Diğer bir yeni dönem adımı dörtlü ekim nöbeti olarak adlandırılmaktadır. İngiliz çiftçilerin geliştirdiği bu yöntem de nadasın önüne geçmeyi kolaylaştırmıştır. Hatta toprakların ihtiyacına göre verimli hayvan türleri araştırılmıştır. Buna bağlı olarak da gübreleme sistemleri de bir düzen içerisine girmiştir. Hatta bunun en büyük kanıtı olarak da Fransız, Alman çiftçiler gösterilebilir. Söz konusu sistemden farklı ve geleneksel bir ilerleme izleyen çiftçiler, yerinde saymaktan ileri gidememiştir. Hatta büyük manada zaman kaybı yaşamışlardır.
Tarımdaki yeni dönemlerden bir diğeri de sanayiyle beraber var olmuştur. Sanayinin gelişmesi, tarımsal gelişimlerin de kaçınılmaz olmasına neden olmaktadır. Çünkü tarımsal faaliyetlerde daha kolay çalışmayı sağlayacak araçlar hazırlanmıştır. Özellikle dökme demir, tırmık ve silindirlerde kullanılmıştır. Ayrıca aynı dönem aralıklarında, farklı gübre türlerinin etkileri araştırılmıştır. Gübrelerin tarımsal çalışmalar üzerindeki etkilerine göre gübre kullanımı yapılmıştır. Sürekli devam edilen çalışmalarla beraber yapay gübre elde edilmiştir. Ayrıca gelişimin kendini göstermesiyle çalışmalar daha kolay ve ucuz bir hal almıştır. Bu durum da tarımsal çalışmaların ekonomik bir gelir halini almasını sağlamıştır.

Şimdilerde Tarımın Yeri ve Önemi Nedir?

Tarım günümüzde genellikle ticari nedenlere bağlı olarak sürdürülmektedir. Hala kendi ürünlerini elde etmek için ekim ve biçim işlemleri yapılsa da genel olarak ticari kar düşünülmektedir. Özellikle son dönemlerin sunduğu teknolojik olanaklar, tarımın daha hızlı ve ucuz bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu da tarım ürünlerinin taşınması kısmında da görülmektedir. Saklama koşullarının geliştirilmesi tarımın tamamen ticarete odaklı yapılmasına neden olmuştur. Şimdilerde tarımın bu kadar yoğun bir şekilde sürdürülebilmesinin en büyük nedeni de bilimsel gelişmelerdir. Bilimsel gelişmeler, tarımın birçok bölgede daha kolay bir şekilde yapılmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca tarım bünyesinde görülebilecek hastalıklar ve hasadın yok olma risklerine karşı daha sağlıklı önlemler alınabilmektedir. Verimin artması, ekin kalitesinin yükseltilmesi gibi çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. Ayrıca son dönemlerde tarımsal ilaçlamalara da yer verilmektedir. Bu durum farklı bir konu olarak ele alınmasına rağmen hep bir bütünü temsil etmektedir.

Tarım, farklı noktalardan bir bütün olarak gelişmeye devam etmektedir. Teknolojik aletler, makineler bahçenin ekilmesinden hasadın toplanmasına kadar birçok aşamada etki sahibidir. Artık tarımsal faaliyetler çok daha farklı ve etkili bir biçimde sürdürülebilmektedir. Hatta yeni dönem teknolojileri baz alındığında çok daha iyi ilerlemelerin kaydedildiği söylenebilir. Artık tarımda insan gücünün ciddi manada azaldığı da bilinmektedir. Tarım hızlı, etkili ve verimli olacak şekilde, teknolojinin artılarıyla buluşmaktadır. Gelecek dönemlerde de söz konusu gelişimlerin devamlılığı kesin olarak görülmektedir. Özellikle ziraat ile beraber üretim çalışmalarında da farklılıklar gözlenmektedir. Bu durum da elbette ki dünyanın tarıma verdiği değer, iklimsel gelişimler gibi faktörlerle bağlantılıdır.

Organik gübre kullanımının önemli olduğunu düşünüyor ve gübrelerimizi kullanmanızı tavsiye ediyorum.

Link:

Wikipedia Tarım Tarihi

Bir yanıt yazın