Organik Gübreler

Organik Gübreler

Bitkilerin yetişme ortamlarının fiziksel özelliklerinin düzeltilmesinde ve bitki besin maddesi ihtiyaçlarının sağlanmasında kullanılan ve çeşitli tarımsal faaliyetler sonucu organik kökenli tarımsal atıklar ile doğal kökenli organik maddelerin büyük ölçüde değişikliğe uğratılmadan elde edilmesiyle ortaya çıkan toprak düzenleyicisi ve bitki besleme materyalidir. Topraklara besin maddesi sağlamalarından çok toprağın organik madde muhtevasını arttırıcı ve toprakların fiziksel özelliklerini düzeltici bir materyal olarak kullanılırlar. Toprak organik maddesinin zenginleştirilmesi, dolaylı olarak toprak verimliliğinin arttırılmasını sağlamaktadır.

Toprağa uygulanan organik gübreler toprakların sadece fiziksel ve kimyasal özelliklerini düzeltmekle kalmayıp, toprağın biyolojik özelliklerini tayin eden mikroorganizma faaliyetleri üzerinde de olumlu yönde etki yapmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı organik gübrelerin kültür topraklarının verimliliklerinin sürdürülebilirlikleri yönünden önemleri çok büyük olup, bu özelliklerinden dolayı bu gübrelere “toprak özelliklerini düzelten gübreler” de denmektedir.

Organik gübreler, organik içerikleri nedeniyle toprak yapısı ve organik madde miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Organik gübreler toprağın havalanma, su tutma,, ısınma ve geçirgenlik gibi fiziksel özelliklerini bitki yetişmesi için uygun hale getirirken aynı zamanda bitki besin maddelerinin toprakta tutulmalarını ve yarayışlı durumda bulunmayan besin maddelerinin yarayışlı hale geçmelerini sağlayarak, toprak kimyasal özelliklerini de olumlu şekilde etkiler. Organik gübrelerle, toprağa ihtiva ettiği organik maddenin kaynağına bağlı olarak değişik oranlarda azot, fosfor, potasyum ve diğer besin maddeleri ilave edilmektedir.

Organik gübreler grubuna giren gübrelerin başlıcaları şunlardır:

Çiftlik gübresi(ahır gübresi)
Yeşil Gübre
Kompost
Tavuk Gübresi
Kanalizasyon atıkları(Biyokatılar)
Kombina atıkları
Bitkisel atıklar

Bir yanıt yazın