Kalsiyum Nedir? Noksanlık Belirtileri Nelerdir?

Kalsiyum Nedir? Noksanlık Belirtileri Nelerdir?

Kalsiyum, bitkiler ve hayvanlar için en önemli besin maddelerinden birisidir. Yer kabuğunun çok önemli bir kısmını oluşturan kalsiyum, bitkiler de potasyumdan sonra en fazla bulunan elementtir. Kalsiyum topraklarımızın iki değerlikli (Ca2+) başat katyonu ve önemli bir bitki besin elementidir. Kalsiyum topraklarda sadece bir bitki besin maddesi olarak düşünülmemelidir. Kalsiyum toprakta kil ve humusun koagülasyonunu sağlayarak toprakta kapillar kanalların meydana gelmesini, böylece de havalanma ve su döngüsünün devamına yardım eder. Kalsiyum toprak mikroorganizmalarının yaşamlarını devam ettirmesini ve bitki kök gelişimini teşvik etmenin yanında özellikle reaksiyonu düzenleme görevi yapar ve pH’yı yükseltir. Kalsiyum iyonları granülasyonu teşvik ederek toprakların iyi bir strüktür kazanmalarını sağlar.

Bitkilerin kalsiyum içerikleri kuru ağırlık esasına göre % 0.20 ile % 3 arasında değişir. Kalsiyum fosfor ve potasyumun tersine yaşlı yapraklarda genç yapraklara oranla daha çoktur. Kalsiyum bitkilerin hücre zarı yapısında, hücre protoplazmasında ve hücre içerisindeki bazı proteinlerin terkibinde bulunmaktadır. Kalsiyum hücre bölünmesinde ve tohum çimlenme oranının artmasında önemli rol oynar. Kalsiyum bitkilerde kök uzamasına ( Marschner ve Richter 1974) ve hücre bölünmesine (Schmit 1981) etki yapar. Kalsiyum noksanlığında hücre bölünmesinin durması kök uzamasını olumsuz etkiler(Kacar ve Katkat 1998). Kalsiyum bitkilerde kök salgısı üzerine de etkilidir.  Kalsiyum bitkilerde kök salgısı üzerine de etkilidir. Kalsiyum bitki dokularını donma çözülme stresine karşı korur.

Yurdumuz topraklarında kalsiyum yeteri kadar vardır. Çünkü topraklarımızın çoğunluğu kireçli topraklardır. Yağışların fazla olduğu yerlerdeki kireçsiz ana kayalardan oluşan topraklardaki kalsiyum ve magnezyum yağışlarla yıkanarak kaybolunca toprak asit karakter alır. Bu durum ise bazı bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınması güçlüklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Azot, fosfor ve potasyumun aksine, kalsiyum bitki bünyesinde tamamen hareketsizdir ve bitki bünyesinde yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınamaması nedeniyle, kalsiyum noksanlık belirtileri kendini önce bitkinin genç yapraklarında gösterir.

Kalsiyum noksanlık belirtileri

  • Noksanlık belirtileri, kalsiyumun bitki bünyesinde hareketsiz bir element olması nedeni ile, kendini önce bitkinin genç yapraklarında gösterir.
  • Sürgün ucundaki yapraklar çengel şeklinde olur, eksikliğin başlangıcında sarılaşan genç yapraklar ileri aşamalarda siyahlaşarak kıvrılır ve bir çanak veya kâse şeklini alır.
  • Gelişme zayıf olur ve bitki görünüşü canlılığını yitirir.
  • Kalsiyum noksanlığı sonucu meyvelerde lekelenmeler ve çürümeler görülür. (Elmalarda acı benek, domateslerde çiçek burnu çürüklüğü v.b).

Bitkilerde görülen kalsiyum noksanlık zararlarının önlenebilmesi için, uygulanacak çözeltiler döllenmeden sonra büyüme dönemi içerisinde doğrudan meyveye püskürtülebilir sayfamızdan da alışveriş edebileceğiniz TAMCAL-16 ürünümüz kullanılabilir. Sonuç alabilmek için uygulamanın bir kaç defa tekrar edilmesinde fayda vadır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın